User Bar First

This is a debugging block

User Bar Second

This is a debugging block

Header First

This is a debugging block

Header Second

This is a debugging block

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

Content

This is a debugging block

Adroddiad Ymgyrch Linden

Ein hymchwiliadau annibynnol i’r modd yr ymdriniodd Heddlu De Swydd Efrog ag adroddiadau o gam-drin a chamfanteisio’n rhywiol ar blant yn Rotherham (1997-2013).

Darllen mwy
 Adroddiad Ymgyrch Linden

Beth ydyn ni'n ymchwilio iddo

Rydym yn ymchwilio i’r digwyddiadau a chyhuddiadau mwyaf difrifol a sensitif yn ymwneud â'r heddlu. Dysgwch beth sy'n digwydd mewn ymchwiliad gan yr IOPC a’r gwahanol ddeilliannau posibl.

Beth fyddwn ni'n ymchwilio iddo

Apeliadau

Dysgwch fwy am y gwahanol fathau o apêl y gallwch wneud wedi cwyn, y terfynau amser dan sylw a sut i apelio.

Apeliadau

Cysylltiadau cyflym

Gweithio i’r IOPC

Gwersi a ddysgwyd ac argymhellion

Atebolrwydd a pherfformiad

Gwybodaeth i’r heddlu a staff

Sylwer bod y dolenni uchod yn mynd â chi i gynnwys yn y Saesneg.

Cwynion

Dysgwch am beth y gallwch gwyno amdano a sut i wneud cwyn.

Cwynion

Ein Harweinyddiaeth

Cawn ein harwain gan Gyfarwyddwr Cyffredinol sy'n arwain y tîm gweithredol, yn cadeirio'r Bwrdd a hefyd yn bennaeth tîm gweithredol sy'n gyfrifol am waith gweithredol yr IOPC yn eu rhanbarthau.

Mwy am ein tîm

Latest news

Mae disgwyl i gyn swyddog Heddlu Dyfed Powys mynychu yn y llys yr wythnos yma, i wynebu nifer o gyhuddiadau o gamddefnyddio cyfrifiaduron a diogelu data, yn dilyn ymchwiliad gan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC).Mae M...
Mae swyddog o Heddlu Gogledd Cymru wedi ei diswyddo yn dilyn ymchwiliad gan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC).Roedd yna ymchwiliad mewn i PC Peter Willdigg dros honiadau ei fod wedi cychwyn perthynas rywiol a menyw fr...
Gydag adroddiadau camdriniaeth domestig yn cynyddu yn ystod  cyfyngiadau COVID-19, mae Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC) yn poeni efallai na fydd pobl mewn peryg yn ymwybodol o wasanaeth a allai achub bywyd.Mae’r syst...

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block